Humanisme er et værdigrundlag. Det er navnlig nedfældet i Uafhængigserklæringerne, i FNs Charter, I Grundloven, og i Menneskerettighedskonventionen

Vi lever ikke op til et værdigrundlag. I gabet mellem vores værdigrundlag (vore idealforestillinger) og den almindelige adfærd er der en kæmpe forskel mellem teori (værdi) og opførsel (praksis) Tom Lehrer: "Vi er alle enige om, at vi alle altid skulle elske vore medmennesker. Men jeg har opdaget, at der stadig er nogle, som ikke elsker deres medmenneser, og jeg hader den slags."

Karikaturbillede. med fransk tekst. Alle samler vi os mod terrorisme

“Terror” og “terrorisme” – veldefinerede størrelser? OPDATERET

      Det her er et essay, der handler om vores brug af ordene “terror” og “terrorisme“. Det handler mere om mine betænkeligheder ved dem, end det handler om den ontologiske forståelse af, hvad ordet s nærmere betydningsindhold dækker. Interesserede inviteres til at læse linket nederst i artiklen. Jeg sidder og fedter med Hans Magnus Enzensbergers artikel “Om forræderiets…

Humanisme som begreb stammer fra renæssancen. Portræt af kvinder, forbindes med renæssancens humanisme

Humanister er vi – “de politisk korrekte?”

Her åbnes for en indledende diskussion om, hvad humanisme i dansk politik er….     Hvad vil det sige at være “humanist i dag”? Umiddelbart tror jeg, det  handler om arven efter 2. verdenskrig. Modstanden mod fascisme og nazisme, til racisme, fremmedhad, er naturligvis markant.  Laver man så en prioriteringsliste, er denne afvisning  det negative. Det omvendte, kald det eventuelt…